Monika Raulf

Verbinding
Ik ben een verbinder: in denken, doen en communiceren. Voor Duitslink creëer ik expliciet
verbindingen tussen ondernemende geesten aan beide zijden van de Duits-Nederlandse
grens. Ik geloof in grensoverschrijdend denken en samenwerken. Misverstanden en kleine
botsingen kan ik op een luchtige manier verklaren en (helpen) oplossen. Met de samenwerkingsverbanden die ik mede tot stand breng, wil ik bijdragen aan positieve veranderingen en duurzaamheid. Mijn talenten en ervaring zet ik in om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te zijn voor mens, maatschappij, dier en milieu.

Een Duitse in Nederland
Mijn jeugd en studietijd bracht ik door in mijn geboorteland Duitsland. In 2004 bracht de 
liefde mij naar Nederland. Ik stortte mij met groot enthousiasme in het avontuur 'leven en
werken in Nederland'. Het was verrassend om te ontdekken hoeveel kleine cultuurverschillen toch erg bepalend kunnen zijn voor succesvol teamwerk, leidinggeven en in- en externe communicatie. Sinds 2014 zet ik mijn twee-landen-ervaring in voor mijn eigen bedrijf: Duitslink.  
En dus voor U!

Mijn motto: "Wees je bewust van je eigen referentiekader en de denkbeelden die je hierop baseert. Communiceer open en onbevangen met degene tegenover je. Dat levert waarachtige verbinding op met mooie resultaten voor beiden."

Ik kijjk uit om kennis te maken met U!
Monika Raulf